Tack för det televerket!

Ja det var tider då knapptelefonen kom! Men hur många var det egentligen som använde knappfunktionerna?  Gjorde du det?
Den första telefonen, enbart formgiven för knappsats, kom först 1978 i samband med introduktionen av digitala telefonväxlar (AXE-systemet) i Sverige.

Televerket historia

Televerket var fram till 1 juli 1993 ett verk som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät. Det grundades genom regeringsbeslut i februari 1853. Redan från starten var verket både en myndighet och ett affärsdrivande verk (ett statligt företag med inkomster och egen verksamhet).

Från 1920-talet fram till 1980-talet hade verket ett monopol på telefonin i hela Sverige.

Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket

Verket grundades som Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Namnet förenklades 1871 till Kongl. Telegrafverket och 1903 ändrades stavningen till Kungl. Telegrafverket men under 1946 kapades ”Kungl.” bort och till hundraårsjubileet.

Det är först 1953 som namnet kortades ner till Televerket.

 

Rikstelefon

Lite fakta om televerket

  • Den 25 september 1956 togs den första transatlantiska telefonkabeln i bruk
  • Mobiltelesystem A  kom 1956. MTA innebar i praktiken en bakelitlur och en fingerskiva i kupén, medan radiostationen tillsammans med 30 kilo batterier fanns i bagageutrymmet.
  • 1972 lanserades MTD. MTD utgjordes av en radioenhet som monterades på lämplig plats i fordonet och en manöverpanel med lur som sattes i förarutrymmet. Det satt telefonister på betjäningscentraler, initialt i Örebro, men senare även i Malmö, Trollhättan, Sundsvall, Göteborg samt Karlstad som förmedlade samtalen. När A, från mobil ville ringa till B anropades telefonisterna i betjäningscentralen som förmedlade samtalet. Själv gjorde jag detta åt min chef väldigt ofta på 70talet.  Är det någon mer som använde sig av detta? 
  •  År 1986 lanserades NMT900, med mindre telefoner (”bärbara” fick sitt genombrott 1990) och en batterisparfunktion.
  • År 1992 var GSM redo för lansering. GSM stod ursprungligen för ”Group Special Mobile” men fick i Sverige inledningsvis, skämtsamt betydelsen ”Göteborg, Stockholm, Malmö” för dess begränsade täckning jämfört med NMT.
  • Den 1 juli 1993 ombildades det till ett statligt ägt aktiebolag med namnet Telia AB. En tredjedel av dess aktier introducerades på Stockholmsbörsen den 13 juni 2000. Många blev förvånade då Telia inte fanns bland vinnarna när PTS i december 2000 fördelade fyra nationella licenser för tredje generationens (3G) mobiltelefoni. Efter utdragna och misslyckade diskussioner om samgående med norska Telenor, slogs Telia år 2003 samman med finska Sonera till Telia Sonera AB.

 

 

Endast Televerkets egen telefonutrustning fick anslutas till telefonnätet.

Knapptelefonen och exporten

Den nya knapptelefonen Diavox började serietillverkas på sommaren 1978 vid LM Ericssons och Televerkets fabriker. Diavox var den sista svenskutvecklade standardtelefonen för fast telefoni. Diavoxtelefonen blev en exportvara till bland annat Storbritannien där den fick namnet Astrophone. I USA fick den namnet Royal.  Saudiarabien beställde 400 000 knapptelefoner. Denna produktion höll på ända fram till 1989.  Fantastiskt vilken framgång och idag finns ingen tillverkning av telefoner.

Det fiffiga och unika med knapptelefonen var dess funktioner vi aldrig tidigare varit med om. Den kunde vidarebefordra våra samtal till ett annat telefonnummer, vilket kom väl till hands om vi flyttade ut till sommarstället eller spenderade en längre tid borta från hemmets lugna vrå.

Nedan ser du en reklamfilm som visade hur en knapptelefon skulle användas för en viss funktion.

 

Dela inlägget så de unga får se hur det var för inte så länge sen!