Ursprung

Glass har tillverkats i Sverige sedan slutet av 1920-talet. Stockholms första glasstillverkare hette Choklad-Thule.
I Uppsala startade i början av 1930-talet företaget Fyris glasstillverkning. Fyris skulle dock försättas i konkurs 1933.
Pressbyrån samarbetade fram till 1934 med Choklad-Thule om leverans av glass. Detta år sade Pressbyrån upp avtalet och inledde egen tillverkning med Fyris gamla maskiner. Detta blev grunden till Alaska Glace i Stockholm.

Mjölkcentralen startade egen glasstillverkning 1934. Fabriken stod färdig inför vårsäsongen 1935. MC:s glass fick namnet Puck och den första Puckglassen såldes vid en utställning i mars. 1935 startade även Igloo Glace i Märsta.

Hård konkurrens ledde till samgående mellan Igloo och MC.

GB glassen på 60-talet

1961

1962

1964

1965

1967

1968

1969

GB glassen på 70-talet

I slutet av 1941 fanns totalt fyra glasstillverkare i Stockholm varav Mjölkcentralen var en.

Glassfabriken Igloo införlivades med Mjölkcentralens glassbolag Puck 1942. 1942 gick Mjölkcentralens glassavdelning och Choklad-Thule samman och köpte Alaska Glace. Det nya företaget fick namnet Glace-Bolaget. Eric W. Hanner valdes till Glace-bolagets första verkställande direktör, en post som han behöll fram till sin pension 1972.

Under andra världskriget var de flesta ingredienser i glass ransonerade. GB tvingades sänka fetthalten drastiskt och hitta ersättningar.

1955 brukar ses som det år då glassen slog igenom i Sverige.

GB och Trollhätteglass ökade produktionen, men tvingades importera glass från Danmark. Glassens status hade höjts. Två år senare, 1957, invigdes Skandinaviens största glassfabrik i Flen.

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

GB glassen på 80-talet

År 1985 beslutade Arla att sälja Glace-Bolaget till Unilever, men behöll tio procent av aktierna.

I början av 1996 blev GB Glace ett helägt dotterbolag till Unilever.

När Unilever tog över 1985 skedde en omfattande ombyggnad och nyinvigning av fabriken i Flen. Företaget hette Glace-Bolaget från början, men varumärket GB Glace var så välkänt att bolaget 1991 bytte namn till GB Glace.

1994 kom GB Glace till Finland. Man försökte även komma in på den norska glassmarknaden, men det misslyckades.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Vilken var din favorit glass? Lämna gärna en kommentar!

Vill du se vilka glassar som kom från och med 1990 och framåt?

Här är glassarna från 1990 och framåt.