Framförallt tuperade vi luggen…

Vad gällde smink så sminkade med gärna tre färger på ögonlocket.