Fantastiskt, det finns en liten by i Arizona där allt är uppbyggt precis som i familjen Flinta.