I dessa osäkra tider är det naturligt att längta tillbaka till det förflutna. Oavsett om det är barndomens enkelhet eller ungdomens sorglösa dagar finns det något tröstande med att se tillbaka på lyckligare tider.

Och enligt vissa experter kan det faktiskt finnas fördelar med nostalgi. Studier har visat att nostalgiska minnen kan öka humöret och självkänslan och till och med ge en känsla av social samhörighet.

Nostalgi kan också bidra till att främja kreativitet och problemlösningsförmåga. Så nästa gång du känner dig nedstämd kan du ta en resa ner i minnenas spår. Det kan vara bra för din mentala hälsa.

Här pratar Clay Routledge om nostalgi, håller du med honom?