Ica reklam

Icander var en seriefigur som publicerades i ICA-tidningen på 1940-talet under tiden innan självbetjäningen slog igenom livsmedelsbutikerna. Serien gick under namnet “Varför är Icander så glad?”, tecknades av Guy Sandvik och handlade om hur butiksbiträdet Icander förbättrade försäljningen i sin butik på olika sätt, till exempel att personalen får plugga på produktkunskap, och avslutades alltid med frasen “Därför är Icander så glad!”

1971 återanvändes namnet då reklamfiguren ICAnder, och senare även hans fru MonICA, skulle representera ICA. Dessa levde kvar in på 1980-talet och blev kanske Sveriges mest igenkända reklamfigur. ICAnder var vanligast och syntes överallt i alla ICA:s butiker. Förebilden till 1970-talets ICAnder var skådespelaren Sune Mangs.


Reklamchefen Anders Wijk och den grafiske formgivaren Guy Sandvik diskuterade igenom saken på lördagen. Första tanken var att engagera skådespelaren Sune Mangs, men det ansågs för dyrt. Då kom Sandvik på att han kunde teckna en Sune Mangs-liknande gestalt istället: ”en jovialisk, god figur”.

Sagt och gjort. Sandvik gick hem och tecknade – och på söndagskvällen var ICAnder född. Namnet Icander hade man hämtat från en seriefigur, som funnits i ICA-tidningen på 1940-talet.

ICAnder kom med tiden att bli Sveriges kanske mest kända reklamgestalt. Att han så snabbt blev igenkänd och uppskattad hos allmänheten berodde till stor del på ICAnderparaden. Kända artister som Towa Carson och Lasse Lönndahl uppträdde under sommaren 1971 i 76 städer från en scen på ett lastbilsflak.

Vad få idag minns är att ICAnder blundade under sitt första levnadsår. 1972 slog han upp sina ögon och följande år fick han sällskap med sin handlarhustru, MonICA.

Under en dryg tioårsperiod bytte de båda figurerna kläder i samma takt som ICAs övriga butikspersonal och ICAnder kunde även uppträda i diverse idrottsmunderingar.

ICAnder blev väldigt populär och det blev även en “klippdocka” av honom!  Ladda ner klippdockan av ICAnder HÄR

Sedan 1990-talet har ICAnder inte längre varit någon officiell del av ICAs marknadsföring. Gamla skyltar kan dock sitta kvar och det finns faktiskt enstaka butiker som ännu har ICAnder och MonICA kvar på sina påsar.

Idag har vi Stig!