Ring, klocka ring!

2019 och slutet på detta decennium. Lena Endre har fått äran att ringa in det nya året i SVTs ”Nyårsklockan”.

Det är en fantastisk text. Herr Trump borde ta en tittpå texten till dikten också, menar Endre.

I TV4 play berättar hon om hur hon jobbat med texten i två månader. –Jag gillar inte att ha papper som stöd. Jag tycker man ska kunna texten utantill, säger hon till Anders Pihlblad.

2018 hade turen kommit till Mikael Persbrandt

Han höll i den traditionella inringningen av det nya året!  Och det ställde till en storm – (ibland funderar jag på varför alla är så ilskna och upprörda)!

För min del var det härligt att höra den läsas upp av Mikael. Skådespelaren valde att ändra i dikten och hoppade även över några meningar. Något som skådespelaren haft som önskemål innan – och som SVT godkänt. Bland annat sa Persbrandt från scenen:

– Ring ut det fasansfulla våldets larm.

Sedan mitten av 1890-talet är det i Sverige tradition att dikten läses upp offentligt vid tolvslaget på Skansen, vilket ofta återutsänds i radio och TV. Anders de Wahl är den med flest offentliga nyårsuppläsningar – minst 36 på Skansen och ytterligare ett antal endast i radio.

Och visste du att mellan 1956 – 1976  var det ingen uppläsning!

Anders de Wahl: Nyårsklockan av Lord Alfred Tennyson

Alfred Tennyson.

Nyårsklockan

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö . . .
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring . . . och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!

Nyårsafton 1980 – Georg Rydeberg läser Alfred Tennysons ”Nyårsklockan”.

Margaretha Krook – Nyårsklockan 1998

Jan Malmsjö – Ring klocka ring Nyåret 2014

Uppläsare vid Skansens nyårsfirande

Årtalen bör syfta på nyårsaftonens årtal.

1895 – Nikolaus Bergendahl

1896 – inställt p.g.a. snökaos

1897 – Anders de Wahl, skådespelare

1898 – Anders Oscar Eliasson, skådespelare

1899 – Ruben G:son Berg, litteraturhistoriker

1900 – Lambert Lindblad

1901 – Konstantin Axelsson, regissör och skådespelare

1902–1904 – Anders de Wahl

1905 – Bror Olsson, skådespelare

1906 – (möjligen Anders de Wahl)

1907–1916 – Anders de Wahl

1917 – Ivan Hedqvist, skådespelare

1918–1924 – Anders de Wahl

1925 – Uno Henning, skådespelare

1926–1931 – Anders de Wahl

1932 – ingen uppläsning av dikten. Skansenchefen professor Andreas Lindblom höll istället ett högtidstal

1933 – Anders de Wahl

1934 – Uno Henning på Skansen; Anders de Wahl i radio ifrån Sveriges Radios studio på Kungsgatan 8 i Stockholm

1935–1938 – Anders de Wahl

1939 – Arnold Sjöstrand, skådespelare

1940 – Anders de Wahl i radio; ingen uppläsning på Skansen

1941–1945 – Anders de Wahl

1946 – Rune Lindström, författare och skådespelare, på Skansen; Anders de Wahl i radio

1947–1955 – Olof Widgren på Skansen; Anders de Wahl i radio

1956 – ingen uppläsning; Skansen och Sveriges Radio hade dock gemensamt evenemang med kända artister och andra uppläsningar/sånger

1957–1976 – ingen uppläsning

1977–1982 – Georg Rydeberg, skådespelare

1983–1996 – Jarl Kulle, skådespelare

1997–2000 – Margaretha Krook, skådespelare

2001–2013 – Jan Malmsjö, skådespelare

2014 – Loa Falkman, operasångare och skådespelare

2015 – Malena Ernman, operasångare

2016 – Pernilla August, skådespelare

2017 – Krister Henriksson, skådespelare

2018 – Mikael Persbrandt, skådespelare

2019 – Lena Endre, skådespelare

 

 

 

 

Gott Nytt År

önskar vi alla läsare!