Ring, klocka ring!

Då har turen kommit till Mikael Persbrandt att hålla i den traditionella inringningen av det nya året!  Och det har ställt till en storm – ibland funderar jag på varför alla är så ilskna och upprörda!  

För min del ska det bli härligt att höra den läsas upp av Mikael.

Sedan mitten av 1890-talet är det i Sverige tradition att dikten läses upp offentligt vid tolvslaget på Skansen, vilket ofta återutsänds i radio och TV. Anders de Wahl är den med flest offentliga nyårsuppläsningar – minst 36 på Skansen och ytterligare ett antal endast i radio.

Och visste du att mellan 1956 – 1976  var det ingen uppläsning!

Anders de Wahl: Nyårsklockan av Lord Alfred Tennyson

Alfred Tennyson.

Nyårsklockan

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö . . .
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring . . . och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!

Nyårsafton 1980 – Georg Rydeberg läser Alfred Tennysons “Nyårsklockan”.

Margaretha Krook – Nyårsklockan 1998

Jan Malmsjö – Ring klocka ring Nyåret 2014

Uppläsare vid Skansens nyårsfirande
Årtalen bör syfta på nyårsaftonens årtal.

1895 – Nikolaus Bergendahl
1896 – inställt p.g.a. snökaos
1897 – Anders de Wahl, skådespelare
1898 – Anders Oscar Eliasson, skådespelare
1899 – Ruben G:son Berg, litteraturhistoriker
1900 – Lambert Lindblad
1901 – Konstantin Axelsson, regissör och skådespelare
1902–1904 – Anders de Wahl
1905 – Bror Olsson, skådespelare
1906 – (möjligen Anders de Wahl)
1907–1916 – Anders de Wahl
1917 – Ivan Hedqvist, skådespelare
1918–1924 – Anders de Wahl
1925 – Uno Henning, skådespelare
1926–1931 – Anders de Wahl
1932 – ingen uppläsning av dikten. Skansenchefen professor Andreas Lindblom höll istället ett högtidstal
1933 – Anders de Wahl
1934 – Uno Henning på Skansen; Anders de Wahl i radio ifrån Sveriges Radios studio på Kungsgatan 8 i Stockholm
1935–1938 – Anders de Wahl
1939 – Arnold Sjöstrand, skådespelare
1940 – Anders de Wahl i radio; ingen uppläsning på Skansen
1941–1945 – Anders de Wahl
1946 – Rune Lindström, författare och skådespelare, på Skansen; Anders de Wahl i radio
1947–1955 – Olof Widgren på Skansen; Anders de Wahl i radio
1956 – ingen uppläsning; Skansen och Sveriges Radio hade dock gemensamt evenemang med kända artister och andra uppläsningar/sånger
1957–1976 – ingen uppläsning
1977–1982[8] – Georg Rydeberg, skådespelare
1983–1996 – Jarl Kulle, skådespelare
1997–2000 – Margaretha Krook, skådespelare
2001–2013 – Jan Malmsjö, skådespelare
2014 – Loa Falkman, operasångare och skådespelare
2015 – Malena Ernman, operasångare
2016 – Pernilla August, skådespelare
2017 – Krister Henriksson, skådespelare
2018 – Mikael Persbrandt, skådespelare

Gott Nytt År

önskar vi alla läsare!