I Sverige firar vi Mors dag sista söndagen i maj. Denna speciella dag Dagen kom till i Sverige i början av 1900-talet,  och har vissa historiska motsvarigheter i Europa.

Det är som med fars dag så är denna dag typisk för det välfärdssamhället växte fram under  1900-talet, då flera högtidsdagar skapades.

Instruktioner om Mors dag från 1920

När första världskriget hade avslutats blev Sverige förändrat och vi närmade oss en Välfärdsstat.  ”Folkhemmet” – stod för dörren och vi började bygga upp ett samhälle där kärnfamiljen var centrum.  Mors dag kom till i Sverige 1919 på initiativ av författaren Cecilia Bååth-Holmberg efter att hon hade sett vad USA gjorde med sin ”Mothers Day”

1920 gavs ett litet häfte ut som hette ”Mors dag” och däri kunde man läsa om de instruktioner hur dagen kunde firas:

1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.

2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.

3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.

5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar.

6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag.

Att vara ledig från hemmets hushållsarbete vid denna tid var väldigt ovanligt för en kvinna.

Mors dag

Till Mor. När jag sluter ögat ser jag mor din ljufva vackra bild. Gode gud av hjärtat ber jag gör mors afton ljus och mild”.

Modersgudinnor är kända i flera religioner, till exempel från antikens kult av många gudar. Ute i Europa vet man om att man firat modern sen åtminstone 1600-talet, då i form av ”Mothering Sunday”, en dag som ägnades åt att besöka sin familj på en fridag för drängar, pigor och gesäller. De hemvändande barnen förväntades ha med sig gåvor till sin mor. Man besökte också sin hemkyrka.

Gertrud firar sin mor

I Nordiska museets arkiv finns en berättelse från 1920-talets Småland, som säger att mors dag snabbt fick genomslag. Gertrud i Grimhult, berättar att deras familj började fira Mors dag 1919.

Gertrud smög upp tidigt den dagen och gick ut i hagen och plockade daggfriska blommor till kaffebrickan som hennes far gjort i ordning. Hon berättar: ”Jag plockade kattfot och käringtand, jag satte inte in blommorna i vas, utan jag sållade dem runt koppen på brickan.” Under dagen fortsatte sedan firandet och Gertrud berättar att mor aldrig behövde stå vid spisen.

Mors dag var en fridag. I Grimhult, som var en genuin bondby, stod missionshuset i centrum och där hölls alltid morsdagsfest, tillägger Gertrud. Gertrud berättar att den som hade en mor, mormor eller farmor på kyrkogården pyntade gravarna denna dag.

Min mamma

Min mamma är borta nu – men jag firar henne varje år i mitt hjärta och jag tar mej alltid en tur ner till graven och sätter mej ner och pratar med henne. Säger hur mycket jag saknar henne och önskar att jag bara hade fått träffa henne en endaste gång till. Men kanske en dag…..