Du, om man vill ha lite mer juice? – Ja, då trycker du där uppe.